สนามบินภูเก็ต

สนามบินภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ตอนเหนือสุดของเกาะภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน

 

Destinations Price
จังหวัดภูเก็ต 1,200THB
ตัวเมืองกระบี่ 1,200THB
สนามบินกระบี่ 1,200THB
หาดคลองม่วง 1,200THB
หาดทับแขก 1,200THB
หาดอ่าวนาง 1,200THB